โครงงานน้ำยาล้างจาน

โรงเรียนสวีวิทยา

สมาชิกในกลุ่ม

1.นายมโนธรรม ชูส่งแสง

2.นายธนภัทร แก้วชลคราม

3.นายวัฒนา อำพันธ์

น้ำยาล้างจาน เป็น สารเคมีที่ได้จากส่วนผสม ที่ เป็นสารมีขั้ว น้ำยาล้างจาน คือสารชำระล้าง (detergent) ที่ใช้ช่วยในการล้างจาน มีส่วนผสมของ
สารลดแรงตึงผิว (surfactant) ที่มีการระคายเคืองต่ำ ประโยชน์หลักของน้ำยาล้างจานคือใช้ล้างภาชนะและเครื่องครัวด้วยมือหลังจากประกอบหรือรับประทานอาหารแล้ว น้ำยาล้างจานทำให้สิ่งสกปรกและไขมันหลุดจากภาชนะและรวมตัวเป็นอีมัลชัน (emulsion) อยู่ในน้ำหรือฟอง (foam) เนื่องจากโมเลกุลของน้ำยาล้างจานประกอบด้วยส่วนที่มีขั้วและไม่มีขั้วเช่นเดียวกับผงซักฟอก ส่วนที่มีขั้วจะจับกับโมเลกุลของน้ำ และส่วนที่ไม่มีขั้วจะจับกับสิ่งสกปรกให้หลุดออก ในสมัยก่อนมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น สบู่ล้างจาน หรือ ครีมล้างจาน เนื่องจากเคยผลิตในรูปของสบู่และครีมมาก่อน ปัจจุบันน้ำยาล้างจานมีส่วนผสมอื่นรวมอยู่ด้วย เช่นน้ำมะนาวหรือชา ซึ่งเชื่อว่าเป็นการช่วยให้ภาชนะสะอาดมากขึ้นและถนอมมือมากกว่าเดิม

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน

 

1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ

เนื่องจากเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ต้องประหยัดซึ่งต้องใช้จ่ายอย่างรอบคอบที่สุดซึ่งกลุ่มเรามองเห้นแล้วว่าน้ำยาล้างจานเนสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันมากเพราะเราต้องใช้มันในการทำความสะอาดถ้วยจานที่รับประทานซึ่งถ้าเรามานั่งนับรายจ่ายที่เราใช้จ่ายในการซื้อน้ำยาล้างจานนับว่าเป็นงินที่สูงมากทีเดีซึ้งถ้าเราลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้จะเป็นการช่วยลดภาระด้อย่างมากเลยที่เดียวกลุ่มของข้าพเจ้าจงจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพราะเมื่อทดสอบประสิทธิภาพแล้วใกล้เคียงกับน้ำยาล้างจานที่มีขายตามร้านค้าและยังมีปริมาณที่มากว่าน้ำยาล้างจานที่มีขายตามท้องตลาดถึง5เท่าจึงเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้อย่างมากเลยทีเดียว

ขอบเขตการศึกษา

พวกเราต้องการที่จะเปรียบเทียบว่าน้ำยาล้างจานที่ขายตามท้องตลาดและที่พวกเราผลิตขึ้นมาเองว่า อันไหน ราคาต้นทุนต่ำกว่ากันจึงลงความเห็นว่าควรทำน้ำยาล้างจานเพื่อนำมาใช้เอง

วัตถุประสงค์

1 เพื่อลิตน้ำยาล้างจานใช้ในครอบครัว

2 เพื่อประหยัดรายจ่ายในครอบครัว

3. หลักการและทฤษฎี

 
1   หลักการความประหยัดกว่าของเก่า 5  เท่า

2   หลักการในการลดค่าใช้จ่ายจากเดิม  เป็น2 เท่าตัว

 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

 
1  ประชุมวางแผนงานว่าจะทำเรื่องอะไร

2  แบ่งหน้าที่ไห้แต่ละคนว่าใครทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วแยกย้ายกันไปทำตามที่เราได้รับมอบหมาย

3   นำงานที่แต่ละคนหาได้มารวมกันแล้วเรียบเรียงไห้สวยงาม

4   จัดทำเป็นโครงงานขึ้น

 

ส่วนประกอบ

1. น้ำยา N 70

2. น้ำยา F 24

3. น้ำหมักชีวภาพ

4. ผงฟอง

5. เกลือ

6. สารกันเสีย

7. น้ำ

8. หัวน้ำหอม

9. สีผสมอาหาร

10. ขวดบรรจุ

11. ถังในการกวน ถังผสมผงฟอง ถังผสมเกลือ ถังในการหมักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวถังใส่น้ำ

12 ไม้พายที่ใช้กวน

 

ปล. N 70 มาจาก Texapon มีชื่อทางเคมีว่า SODIUM lAURYLETHER SULFATE เป็นสารประเภท สารลดแรงตึงผิวประจุลบ

คุณสมบัติ

คือเป็นสารชำระล้าง คือ สารที่สามารถ นำเอาอนุภาค ที่ติดฝังอยู่ ที่ภาชนะหรือสิ่งของ ที่ต้องการจะนำเอาออกไปโดยใช้หลัก การดึงระหว่างสารขั้วบวกและขั้วลบ

วิธีการทำ

1. ฝานมะนาวแต่ละผลให้เป็น 4 ส่วน

2. นำมะนาวที่ฝานทั้งหมด 3 กิโลกรัม คลุกเคล้ากับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาล 1 กิโลกรัม

3. รอประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง แล้วเติมน้ำที่เตรียมไว้ 10 ลิตร หมักไว้ 7 วันขึ้นไปใช้ได้

ข้อควรระวัง

1. วัสดุที่ใช้ควรจะเป็นถังพลาสติก เพราะน้ำหมักที่ได้มีฤทธิ์เป็นกรด2. ควรเก็บน้ำหมักไว้ในที่ร่ม ถ้าถูกแสงแดดจุลินทรีอาจจะตายได้

ขั้นตอนในการทำ1. กวนเฉพาะ เอ็น 70 กวนให้ขาวเนียน ใช้เวลาประมาณ 5 นาที

2. เติมน้ำเกลือที่เตรียมไว้ 2 ลิตร ทยอยเติมครั้งละ 0.5 ลิตร กวนอีกประมาณ 5 นาที

3. เติม F 24 กวนให้เข้ากัน

 

4. เติมน้ำหมักชีวภาพจากมะนาว 4 ลิตร กวนให้เข้ากัน

5. เติมผงฟองที่ผสมน้ำ 4 ลิตร

6. เติมสี ตามต้องการ ถ้าเติมมากสีจะเข้ม

7. ใส่กันเสีย

8. เติมน้ำเกลือส่วนที่เหลือ 1 ลิตร

9. ใส่หัวน้ำหอมลงไป กวนให้เข้ากัน

10.พักไว้อย่างน้อย 4 – 6 ชั่วโมง เพื่อให้ฟองยุบตัวแล้วจึงบรรจุขวด

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

1  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

2  ช่วยฝึกให้เราเป็นคนประหยัด

3  ช่วยให้ครอบครัวมีฐานะที่ดีขึ้นเนื่องจากเราลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

4  ช่วยให้เราฝึกในการทำงานเป็นกลุ่ม

 

Advertisements